UNSR este activ implicată în procesul de asigurare a calității în învăţământul superior. Una din
obiectivele noastre principale o constituie menținerea unei mize ridicate atunci când vine vorba de
satisfacția studentului relativ la calitatea procesului de învăţământ.

Astfel, federația colaborează permanent cu Agenţia Română de Asigurarea Calităţii din România
(ARACIS).

1. Despre Agenţia Română de Asigurarea Calităţii

2. Sesiune de formare a studenților evaluatori externi

3. Ordonanța de urgență nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei cu modificările ulterioare