UNSR este activ implicată în procesul de asigurare a calității în învăţământul superior. Una din
obiectivele noastre principale o constituie menținerea unei mize ridicate atunci când vine vorba de
satisfacția studentului relativ la calitatea procesului de învăţământ.

Astfel, federația colaborează permanent cu Agenţia Română de Asigurarea Calităţii din România
(ARACIS).

ARACIS a luat ființă în anul 2005 în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/2005
aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006. Aceasta este o instituție publică autonomă, de interes
național, cu personalitate juridică.

Misiunea ARACIS este de a efectua evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile
de învățământ superior și de alte organizații furnizoare de programe de studii specifice învățământului
superior, care operează în România cu scopul de:

a testa, pe baza standardele de calitate, capacitatea organizațiilor furnizoare de educație de a
satisface așteptările beneficiarilor;
• a contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității învățământului superior;
• a asigura protecția beneficiarilor direcți de programe de studiu de nivelul învățământului
superior prin producerea și diseminarea de informații sistematice, coerente și credibile, public
accesibile, despre calitatea educației;
• a propune Ministerului Educației Cercetării și Inovării strategii și politici de permanentă
ameliorare a calității învățământului superior, în strânsă corelare cu învățământului
preuniversitar.

În Consiliul ARACIS, UNSR este reprezentat printr-un membru cu drepturi depline. De asemenea,
pentru evaluările instituționale externe, echipele de vizită au în componența sa și doi studenți. Unul
dintre aceștia participă din partea federației, fiind în prealabil pregătit printr-o sesiune de formare
organizată de către UNSR în colaborare cu ARACIS.