Uniunea Națională a Studenților din România(UNSR) împreună cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior(ARACIS) organizează sesiuni de formare a studenţilor evaluatori în vederea participării lor în evaluările instituţionale externe ale ARACIS. Aceștia vor contribui la creșterea gradului de implicare a studenților în ceea ce privește calitatea în Învățământul Superior.

UNSR sprijină implicarea activă a studenților în procesul de asigurare a calității în învățământul superior românesc. În acest context, oferim oportunitatea studenților de a-și arata  interesul către îmbunătățirea procesului educațional.  Studenții reprezintă o componentă importantă atât ca resursă umană a procesului de învăţare, cât şi în procesul de evaluare.

Ultima sesiune a avut loc în perioada 22-26 aprilie 2013 în București, în cadrul Universității POLITEHNICA București.

Obiectivele sesiunii de formare:

–  De a întelege rolul asigurării calităţii în contextul învăţământului superior din România

–  De a–și însuși informații din documentele specifce ARACIS (Ghidul de evaluare externă, Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță, Legea Asigurării Calităţii)

–  Prezentarea contextului naţional şi internaţional privind asigurarea calităţii

–  De a concretiza programul unei vizite de evaluare, echipa și rolul studentului în aceasta

–  De a-și dezvolta gândirea analitică, managementul timpului, comunicarea și lucrul în echipă.

Sesiunea de formare constă în următoarele aspecte principale:  activităţi de formare a studenților evaluatorilor, prezentarea scopului ARACIS, aspecte practice privind implicarea studenţilor în activitatea de evaluare, verificarea cunoştinţelor relativ la standardele şi indicatorii de performanţă din Metodologia si Ghidurile ARACIS.

Profilul participanților

–  Implicați în reprezentarea studenților

–  Doresc să optimizeze aspectele ce țin de capacitatea instituțiilor furnizoare de educație de a satisface așteptările beneficiarilor

–  Cunosc structura organizatorică a unei instituţii de învăţământ superior

–  Au coordonat proiecte

–  Calitatea răspunsurilor la întrebările din formular

Uniunea Naţională a Studenţilor din România consideră colaborarea cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior ca fiind una fructoasă și benefică ambiilor parteneri, aceștia având un scop comun: calitatea în Învățământul Superior.